Aktualności

Co jeszcze ciekawego przynosi Polski Ład?

Nadal badamy tematykę Polskiego Ładu i zmian, które będą się z nim wiązać. Oprócz rewolucji składki zdrowotnej, rząd zaserwował nam jeszcze kilka innych zmian:

1. Większe uprawnienia pracowników administracji skarbowej

Wzrosną znacznie uprawnienia urzędników skarbowych. Mowa o prawie do tzw. nabycia sprawdzającego i tymczasowego zajęcia ruchomości przedsiębiorcy.

Continue reading

Zmiany zasad opłacania (odliczania) składki zdrowotnej odczują również pracownicy

Zmiany zasad opłacania (odliczania) składki zdrowotnej odczują również pracownicy. Wszystko wiąże się z tym, że od przyszłego roku nie będzie możliwości odliczania części płaconej składki zdrowotnej od dochodu generalnie. To reguła obowiązująca wszystkich, nie tylko przedsiębiorców.

Przypominam, że do tej pory odliczyć można było w ten sposób 7,75% składki zdrowotnej z 9% płaconej składki – a ponieważ odliczaliśmy składkę zdrowotną od podatku PIT, oznaczało to finalnie, że składka zdrowotna była prawie neutralna dla nas (poza tym 1,25%). Możliwość ta ma być całkowicie zlikwidowana, niezależnie od tego, czy ktoś jest przedsiębiorcą czy pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Brak możliwości tego odliczenia sprawi, że większa będzie kwota należnego do zapłaty podatku.

Podsumujmy, jak będzie to teraz wyglądać.

Continue reading

Niesmak wokół składki zdrowotnej – i zastanawianie się nad zmianami form opodatkowania

Dlaczego tak jest głośno w sprawie tej składki zdrowotnej?

Polski Ład niesie za sobą fundamentalne zmiany…

– Największy niesmak budzi po pierwsze uzależnienie wielkości składki od dochodu i po drugie brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Nie będziemy mogli już odliczać części swojej składki zdrowotnej od podatku dochodowego – przypominam, że teraz co do zasady płacimy składkę 9%, ale odliczamy 7,75%, więc zmiana będzie odczuwalna. Co ciekawe, aktualnie przedsiębiorcy obliczają tą składkę z reguły nie w proporcji do swojego dochodu, tylko mnożąc ww. stawkę 9% przez 75% przeciętnego wynagrodzenia. Zmiana będzie więc bardzo bolesna dla niemal wszystkich dochodowych firm.

Continue reading

Polski Ład – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

1. Kwota wolna i skala podatkowa:

– zmianą jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do max 30 000 zł (jeżeli uzyskane przez podatnika dochody opodatkowane w skali podatkowej nie przekraczają 2500 zł miesięcznie, to nie będzie konieczności płacenia podatku)
– Podwyższenie progu skali podatkowej do 120 000 zł, do wysokości której podatnicy będą płacić podatek w stawce 17%

Continue reading

Protokół przekazania mienia pracodawcy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na świecie wielu przedsiębiorców wprowadza pracę zdalną lub podpisuje kontrakty B2B, jednocześnie zapewniając narzędzia pracy takie jak samochód, telefon lub komputer. Aby prawidłowo przekazać narzędzia pracy, osoba przekazująca mienie, powinna sporządzić protokół jego przekazania. Skorzystanie z formy pisemnej służyć będzie zarówno interesowi pracodawcy, jak i pracownika.

Continue reading

Regulamin ubioru firmowego? Co może pracodawca

Jako pracodawca możesz podjąć decyzję, by pracownicy odpowiednio ubierali się do pracy. Taką informację należy zawrzeć w Regulaminie Pracy lub Zarządzeniu wewnętrznym czy Instrukcjach a pracownicy powinni się z nią zapoznać. Regulamin pracy dotyczy dużych firm, zaś Zarządzenia wewnętrzne lub Instrukcje stosowane są w mniejszych firmach.

Continue reading

Obowiązek dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.
31 lipca 2021 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), która przewiduje szereg zmian, w tym w szczególności w zakresie definicji tzw. instytucji obowiązanych.
Instytucją obowiązaną jest podmiot, który musi wykonywać obowiązki nałożone ustawą o AML, czyli mówiąc w największym skrócie, obowiązki dotyczące identyfikacji i weryfikacji podmiotów lub transakcji, które mogą budzić podejrzenie prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Krąg instytucji obowiązanych jest systematycznie poszerzany.

Continue reading

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram