Niesmak wokół składki zdrowotnej – i zastanawianie się nad zmianami form opodatkowania

Dlaczego tak jest głośno w sprawie tej składki zdrowotnej?

Polski Ład niesie za sobą fundamentalne zmiany…

– Największy niesmak budzi po pierwsze uzależnienie wielkości składki od dochodu i po drugie brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Nie będziemy mogli już odliczać części swojej składki zdrowotnej od podatku dochodowego – przypominam, że teraz co do zasady płacimy składkę 9%, ale odliczamy 7,75%, więc zmiana będzie odczuwalna. Co ciekawe, aktualnie przedsiębiorcy obliczają tą składkę z reguły nie w proporcji do swojego dochodu, tylko mnożąc ww. stawkę 9% przez 75% przeciętnego wynagrodzenia. Zmiana będzie więc bardzo bolesna dla niemal wszystkich dochodowych firm.

– Dojdzie obowiązek comiesięcznego raportowania ZUS-owi poziomu dochodów. Aktualnie mikro-firmy, które nie zatrudniają pracowników nie muszą tego robić. Pojawi się więc dodatkowy obowiązek dla księgowych i biur rachunkowych, więc i te usługi mogą być bardziej kosztowne.
– Termin płatności składki zdrowotnej również ulegnie zmianie. Obecnie przy JDG opłaca się ją do 10. dnia miesiąca, jeśli nie zatrudnia się pracowników i do 15. dnia miesiąca, jeśli zatrudnia się pracowników. Zgodnie z nowymi zapisami Polskiego Ładu przedsiębiorca będzie miał czas na płatność do ZUS do 20. dnia następnego miesiąca.

A jak to wszystko będzie to wyglądać w konkretnych przypadkach…

​Nowa składka zdrowotna dla rozliczających się podatkiem liniowym

U przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy (19% PIT) będą musieli zapłacić składkę zdrowotną wynoszącą 4,9% od dochodu.

Jest tu jednak haczyk, o którym muszą pamiętać osoby o mniejszych zarobkach. Zastrzeżono, że składka zdrowotna płacona przez przedsiębiorcę nie może być mniejsza od stawki 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.

Proste przykłady:

– Dochód przedsiębiorcy w danym miesiącu wyniesie 11 000 zł, składka zdrowotna to 4,9% z tej kwoty, czyli 539 zł.
– Jeżeli dochód przedsiębiorcy w danym miesiącu to 5 000 zł, składka zdrowotna to nie 4,9% z tej kwoty, czyli 245 zł, tylko 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,9 zł.

Nowa składka zdrowotna dla rozliczających się ryczałtem

Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały inne zasady obliczania składki zdrowotnej. Będzie ona uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, pojawią się progi uzależnione od dochodów ryczałtowca.

Tu uwaga – na wysokość składki zdrowotnej nie będzie miała wpływu stawka ryczałtu PIT.

Składka zdrowotna będzie stanowiła 9% powyższej podstawy (60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia).

​Oto proste przykłady:

– Jeśli przychód roczny nie przekroczył 60 000 zł, to składka zdrowotna wyniesie 307 zł (9% z 60% przeciętnego wynagrodzenia).
– Jeśli przychód roczny przekroczył 60 000 zł, ale nie więcej niż 300 000 zł, składka zdrowotna wyniesie 511 zł (9% z 100% przeciętnego wynagrodzenia).
– Jeśli przychód roczny przekroczył z kolei 300 000 zł, składka zdrowotna wyniesie około 920 zł (9% z 180% przeciętnego wynagrodzenia).

​A co z osobami rozliczającymi się na zasadach ogólnych?

Zasady opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych będą wyjątkowo niekorzystne. Będą oni płacić składkę zdrowotną wynoszącą 9% dochodu. Przypominam, że brak możliwości odliczenia tej składki od podatku spowoduje, że zmiany będą bardzo odczuwalne ale na pocieszenie jest tu duża kwota wolna od podatku (30 000 zł).

​Jeśli rozważają Państwo zmianę opodatkowania, to zmiany takie należy rozważyć na spokojnie w styczniu 2022r. i dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram