Aktualności

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF), to centralny, ogólnopolski system teleinformatyczny stworzony przez Ministerstwo Finansów, który w szczególności umożliwia wystawianie, udostępnianie i przechowywanie faktur elektronicznych – faktur ustrukturyzowanych wg. jednolitego standardu w całym kraju. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Continue reading

Zatrudnianie młodocianych – cz. 2

Umowa zlecenia z młodocianym – nie tylko na wakacje, w ciągu roku również jest możliwa – czy wiesz jakich formalności dopełnić, aby zatrudnić taka osobę?

Pracodawca może zawrzeć umowę zlecenia z młodocianym, który ukończył 16 lat i uczęszcza do szkoły średniej. Musi jednak pamiętać, że trzeba dopełnić kilku formalności, aby umowa była ważna. O czym pamiętać? Czy orzeczenie lekarskie w tym przypadku konieczne? Co ze szkoleniem BHP?

Continue reading

Zatrudnianie młodocianych w ramach umowy o pracę – czy to możliwe?

I. W jaki sposób zatrudnić osobę poniżej 18 r.ż.? W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę z młodocianym?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jednakże, aby zatrudnienie młodocianego było możliwe, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:
– młodociany ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, a także
– przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Continue reading

Zmiany w przepisach od 01.01.2023 r. – kwota zmniejszająca podatek

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiły zmiany w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek – Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-2 w 2023 roku będzie można przedstawić płatnikowi w każdym momencie. Złożenie tego dokumentu będzie uprawniało podatnika do skorzystania z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł.
Od 2023 roku PIT-2 będzie można złożyć nawet u 3 płatników, co jest istotną zmianą dokonaną poprzez modyfikację przepisów 1 lipca 2022 roku.
Oznacza to, że osoby posiadające np. kilka umów o pracę bądź umów zlecenie będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy w wymiarze 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Continue reading

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram