PIT-39 podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Sprzedałeś dom lub mieszkanie? Sprawdź, czy musisz się rozliczyć i przyjdź do nas, pomożemy Ci uporać się z tym trudnym rozliczeniem, zyskasz swój cenny czas i spokój

Jeżeli w 2023 roku dokonałeś odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, przed opływom pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości lub praw, i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, podlegasz z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatek od nieruchomości

Okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nabyłeś (wybudowałeś) zbywaną nieruchomość.

Przykład

Jeżeli nieruchomość zakupiłeś w lutym 2018 r., to 5 lat liczymy od stycznia następnego roku, czyli od stycznia 2019 r. Zatem 5 lat undynie po 31 grudnia 2023 r.

Czyli nie będziesz musiał składał zeznania oraz płacić podatku PIT za zbycie w 2023 r. nieruchomości, którą nabyłeś przed 1 stycznia 2018 r

leżeli nieruchomość nabyłeś w drodze spadku,.5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył (wybudował) tą nieruchomość.

Przykład

Spadkodawca w lutym 2015 roku kupił mieszkanie. W czerwcu 2018 roku zmarł. Jeżeli jako spadkobierca sprzedałeś tę nieruchomość w 2023 roku, to nie zapłacisz podatku (i nie złożysz zeznania).

Jeżeli nieruchomość nabyłeś z małżonkiem do majątku wspólnego, a następnie między wami ustala wspólność majątkowa małżeńska, w przypadku odpłatnego zbycia tej nieruchomości, okres 5 lat liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym nabyłeś tę nieruchomość z małżonkiem do majątku wspólnego.

Zasady opodatkowania

Podatek PIT obliczany jest od uzyskanego przez ciebie dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Podstawą obliczenia podatku jest dochód, będący różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodów.

Dochód obliczysz według wzoru:

Dochód = (przychód — koszty uzyskania przychodów)
Podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram