Pełna oferta biura:

Prowadzenie księgi rachunkowej

 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • bieżące rozliczenia z US i ZUS
 • elektroniczna wysyłka różnych deklaracji podatkowych i plików JPK
 • pełny opis sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności zarządu*
 • analizy finansowo-księgowe*
 • sprawozdania do GUS

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja przychodów, zakupów i kosztów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencje i rejestry VAT
 • bieżące rozliczenia z US i ZUS
 • elektroniczna wysyłka różnych deklaracji podatkowych i plików JPK
 • sprawozdania do GUS

Prowadzenie ewidencji ryczałtu

 • ewidencja przychodów
 • ewidencje i rejestry VAT
 • bieżące rozliczenia z US i ZUS (roczne rozliczenie podatnika bez dodatkowej opłaty)
 • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych i plików JPK

Obsługa kadrowo-płacowa

 • rozliczanie wynagrodzeń
 • monitoring umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • dokumentacja kadrowa
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do tych umów
 • monitoring szkoleń bhp i badań lekarskich pracowników
 • wypisywanie skierowań na badania lekarskie
 • deklaracje ZUS wysyłane elektronicznie
 • imienne deklaracje RMUA
 • deklaracje PIT
 • raporty na temat zatrudnienia*
 • monitoring i rozliczanie urlopów

Usługi dodatkowe

 • analiza dochodów z inwestycji, budów, kontraktów*
 • wyprowadzanie błędów księgowych z lat ubiegłych*
 • porady i opnie księgowe*
 • redagowanie listów oficjalnych w imieniu klienta*
 • rozliczenia PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 osób nieprowadzących działalności gospodarczej*
 • wystawianie faktur, not odsetkowych, not korygujących*
 • oferujemy szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników
 • sporządzanie CIT-8 oraz e-sprawozdań dla fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i innych organizacji

* usługi dodatkowe na życzenie klienta podlegające opłacie według cennika biura

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram