Aktualności

Zmiany w przepisach od 01.01.2023 r. – kwota zmniejszająca podatek

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiły zmiany w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek – Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-2 w 2023 roku będzie można przedstawić płatnikowi w każdym momencie. Złożenie tego dokumentu będzie uprawniało podatnika do skorzystania z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł.
Od 2023 roku PIT-2 będzie można złożyć nawet u 3 płatników, co jest istotną zmianą dokonaną poprzez modyfikację przepisów 1 lipca 2022 roku.
Oznacza to, że osoby posiadające np. kilka umów o pracę bądź umów zlecenie będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy w wymiarze 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Continue reading

Rozwiązywanie umów o pracę

Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem czynności prawnej jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Natomiast wygaśnięcie następuje z mocy prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne. Przepisy Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają sposoby rozwiązania umowy o pracę.

Continue reading

Zmiany formy opodatkowania

22 sierpnia 2022 r. część przedsiębiorców mogła zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.

Continue reading

Niektóre wydatki można zaliczyć do KUP dopiero w momencie zapłaty

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców, związane z uzyskiwanymi przychodami najczęściej można zaliczyć do KUP nawet, jeśli nie zostały one jeszcze faktycznie opłacone (symetryczna sytuacja zachodzi w przypadku przychodów z działalności gospodarczej – w większości nie jest konieczne faktyczne ich uzyskania, aby powstał przychód w rozumieniu podatkowym).

Continue reading

#NiskiePodatki, czyli Nowy Ład 2.0 – zmiany w prawie podatkowym obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

Zmiany w prawie podatkowym, które weszły od 1 lipca bieżącego roku objaśnił wiceminister finansów Artur Soboń tymi słowami:

„…Zmiany podatkowe są uzupełnieniem tych przepisów, które już weszły w życie 1 stycznia 2022 r. o nową stawkę w skali podatkowej z 17 proc. na 12 proc. To w praktyce oznacza, że dokonaliśmy demontażu w ramach tych podatkowych rozwiązań w ramach Polskiego Ładu, które były skomplikowane, nieprzewidywalne i niezrozumiałe dla podatników, m.in. ulgi dla klasy średniej, na rzecz rozwiązań powszechnych, systemowych i zrozumiałych…”

Continue reading

Ulga w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców – Ulga na start – to 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne.

Korzystając z Ulgi na start, opłacasz za siebie wyłącznie składkę zdrowotną.

Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

– są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Continue reading

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram