Polski Ład – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

1. Kwota wolna i skala podatkowa:

– zmianą jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do max 30 000 zł (jeżeli uzyskane przez podatnika dochody opodatkowane w skali podatkowej nie przekraczają 2500 zł miesięcznie, to nie będzie konieczności płacenia podatku)
– Podwyższenie progu skali podatkowej do 120 000 zł, do wysokości której podatnicy będą płacić podatek w stawce 17%

2. Obniżenie stawek w ryczałcie ewidencjonowanym:

– obniżenie stawki ryczałtu 17% na 14% dla osób wykonujących
zawód medyczny: lekarzy, dentystów, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów;
zawód techniczny: architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców.
– obniżenie stawki ryczałtu 15% na 12% dla informatyków, programistów oraz innych zawodów z branży ITC

3. Najem prywatny

– przychody z najmu będą opodatkowane ryczałtem: 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

4. Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych

– Limit transakcji gotówkowych zostanie zmniejszony i wyniesie max 8 000 zł.

5. Ulga dla klasy średniej

– Ulga przysługuje podatnikom będący pracownikami, którzy w roku podatkowym osiągną przychody między 68 412 zł a 133 692 zł. oraz dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

6. Składka zdrowotna – nowe zasady

– Nie będzie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku (dotychczasowe 7,75%).
– Dla podatników opłacających podatek dochodowy wg skali składka wyniesie 9% dochodu podatnika.
– Przedsiębiorcy rozliczający się wg stawki liniowej 19% będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodów.
– Składka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (wyniesie to w przyszłym roku 270 zł).
– Ryczałtowcy: zapłacą 9% składki zdrowotnej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, a postawa obliczenia składki będzie zależeć od rocznych przychodów.
– Dla firm o rocznych przychodach do 60 000 zł zapłacą 9%od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Miedzy 60 000 zł a 300 000 zł składka będzie liczona od 100 % przeciętnego wynagrodzenia, natomiast gdy przychody będą większe niż 300 000 zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

7. Zerowy PIT dla rodzin 4+

– Dotyczy to rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci, niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie czy prowadzą przedsiębiorstwa.
– Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego dochód nie przekroczy 85 528 zł nie będzie płacić PIT.

8. Krajowy system e-Faktur (tzw. KSeF)

– Nowa możliwość wystawienia faktury ustrukturyzowanych, czyli wystawionych przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF) oznaczone przydzielonym numerem identyfikacyjnym.
– Na dzień dzisiejszy korzystanie z tej formy fakturowania jest dobrowolne, lecz założenie Rządu jest takie, iż od 2023 roku będzie obowiązkowe.
– Podatnik, który wybierze e-fakturę ma pewność, że faktura trafiła do kontrahenta, a ponadto ma możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT (do 40 dni).

9. Ubezpieczenie społeczne

– Objecie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następować będzie od dnia zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i trwać będzie do dnia złożenia wyrejestrowania z tych ubezpieczeń. Bez względu na to gdy składki będą opłacone po terminie lub w ogóle nie będą opłacane. W związku z tym składki z tego tytułu będą należne i dochodzone przymusowo.
– W przypadku osób, u których niezdolność do pracy będzie w czasie, gdy są zaległości w opłacaniu składek o należny zasiłek mogą się ubiegać dopiero po spłacie zadłużenia. Przedsiębiorca będzie miał na to 6 miesięcy.

10. Wyższe wynagrodzenie minimalne

– Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł brutto.
– Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł brutto.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram