Protokół przekazania mienia pracodawcy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na świecie wielu przedsiębiorców wprowadza pracę zdalną lub podpisuje kontrakty B2B, jednocześnie zapewniając narzędzia pracy takie jak samochód, telefon lub komputer. Aby prawidłowo przekazać narzędzia pracy, osoba przekazująca mienie, powinna sporządzić protokół jego przekazania. Skorzystanie z formy pisemnej służyć będzie zarówno interesowi pracodawcy, jak i pracownika.

Przed czym zabezpiecza protokół przekazania mienia pracodawcy?

Odpowiednia forma (najlepiej pisemna) oraz treść protokołu pozwala chronić właściciela firmy przed ewentualnymi szkodami powstałymi z winy przyjmującego mienie, a także ustalić warunki przekazania i zwrotu. Osoba przyjmująca mienie przed jego odbiorem musi wiedzieć w jakim jest stanie technicznym, jaką posiada wartość oraz znać jej ilość. Dzięki temu można zapobiec wątpliwościom, które dotyczą przykładowo czasu powierzenia mienia, identyfikacji przedmiotów oraz identyfikacji osoby, która jest w posiadaniu rzeczy. Przyjmujący mienie powinien również dbać o rzeczy jemu powierzone. W przypadku nieprawidłowej kontroli nad przyjętym mieniem, osoba przyjmująca może zostać pociągnięta do odpowiedzialności materialnej. Druga strona umowy zaś zobowiązana jest zapewnić niezbędne warunki, które umożliwią kontrolę nad przekazanym mieniem. Oczywiście obie strony muszą potwierdzić podpisem przekazanie i przyjęcie powierzonego mienia. Po ustaniu umowy o powierzenie mienia osoba przyjmująca mienie powinna go zwrócić lub się z niego rozliczyć.

Kodeks regulujący przekazanie mienia

Prawną instytucję powierzenia mienia pracownikowi uregulowano w art. 124–127 Kodeksu pracy. Należy pamiętać, że zawsze lepiej dysponować dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez pracownika odpowiedzialności za powierzone mienie. Będzie miał on znaczenie w razie ewentualnego sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Wzór / szablon dokumentu przekazania mienia pracodawcy dla pracownika

Usługę przygotowania protokołu przekazania mienia można zakupić pod linkiem: Wzór / szablon protokołu przekazania mienia pracodawcy

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram