Co jeszcze ciekawego przynosi Polski Ład?

Nadal badamy tematykę Polskiego Ładu i zmian, które będą się z nim wiązać. Oprócz rewolucji składki zdrowotnej, rząd zaserwował nam jeszcze kilka innych zmian:

1. Większe uprawnienia pracowników administracji skarbowej

Wzrosną znacznie uprawnienia urzędników skarbowych. Mowa o prawie do tzw. nabycia sprawdzającego i tymczasowego zajęcia ruchomości przedsiębiorcy.

Wyobraźmy sobie zatem sytuację, że pojawia się zwykły klient, który obsługiwany jest przez przedsiębiorcę. Nie będzie to jednak klient a pracownik administracji skarbowej, który incognito sprawdzać będzie rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawanie paragonów. Urzędnik nie będzie miał obowiązku wcześniejszego okazania przedsiębiorcy swojej legitymacji służbowej – wystarczy, że będzie ją posiadał przy sobie. Dopiero po dokonaniu nabycia sprawdzającego taki funkcjonariusz okazuje swoją legitymację i informuje przedsiębiorcę o jego prawach, a także poucza o jego obowiązkach. W przypadku braku nieprawidłowości w tym zakresie sporządzana będzie notatka, a gdy urzędnik wykryje nieprawidłowości, spisany zostanie protokół, a nabyty w ten sposób towar jest zwracany.

Urzędnik ten będzie miał prawo do zajęcia ruchomości przedsiębiorcy, gdy ten będzie zalegał US ponad 10 tys. zł. Mowa np. o tymczasowym zajęciu komputera, sprzętu biurowego, a nawet samochodu (bez możliwości odwołania), które w niektórych przypadkach może przekształcić się w zajęcie egzekucyjne.

​2. Zmiany dla członków zarządu i prokurentów

Nowy Ład nie pomija również spółek – tu również wzrosną znacznie koszty. Zgodnie z planowanymi zmianami konieczne będzie opłacanie 9% składki zdrowotnej osobom, które zatrudnione są wyłącznie na podstawie powołania (np. członkowie zarządu). Do tej pory osoby te nie musiały mieć opłacanej składki zdrowotnej mimo pobierania wynagrodzenia z tytułu powołania. Wspomniana składka zdrowotna – jak w innych przypadkach – nie będzie możliwa do odliczenia od dochodu. Składka zdrowotna z wynagrodzenia członka zarządu będzie obowiązkowa, bez względu na to czy członek zarządu lub prokurent korzysta z ubezpieczenia małżonka, czy też nawet posiada inny tytuł ubezpieczenia.

​3. Uwaga na pracę „na czarno” i wypłaty „pod stołem”

Kolejna rewolucja dotyczyć ma umów „na czarno” lub płacenia części wypłaty „pod stołem”. Polski Ład przewiduje w tej kwestii bardzo wysokie sankcje dla pracodawcy – to on zobowiązany będzie do zapłaty zaległych podatków i składek, jeśli nielegalne ustalenia z pracownikiem wyjdą na jaw. Do tej pory to głównie pracownik odpowiadał za brak rozliczeń z US, a Nowy Ład ma to zmienić, zniechęcając pracodawców do podobnych praktyk.

4. Nowe, niekorzystne przepisy dla leasingu, a dokładnie:

Zmienić się mają zasady wykupu leasingowanego auta do majątku prywatnego. Od stycznia 2022 r. przedsiębiorca chcący wykupić auto, a następnie przenieść go do majątku prywatnego zobowiązany będzie do zapłaty podatku Dochodowego (PIT). Nowe przepisy wydłużają również dotychczas obowiązujący okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkami – z 6 miesięcy do aż 5 lat (licząc od roku, po którym została opłacona ostatnia rata). Nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych dopiero po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do dnia 31 grudnia, a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach – uniknie konieczności zapłaty podatku PIT. W zakresie podatku VAT przy sprzedaży takiego samochodu nic się nie zmieniło.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram