admin

Zatrudnianie młodocianych w ramach umowy o pracę – czy to możliwe?

I. W jaki sposób zatrudnić osobę poniżej 18 r.ż.? W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę z młodocianym?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jednakże, aby zatrudnienie młodocianego było możliwe, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:
– młodociany ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, a także
– przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Continue reading

Zmiany w przepisach od 01.01.2023 r. – kwota zmniejszająca podatek

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiły zmiany w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek – Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-2 w 2023 roku będzie można przedstawić płatnikowi w każdym momencie. Złożenie tego dokumentu będzie uprawniało podatnika do skorzystania z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł.
Od 2023 roku PIT-2 będzie można złożyć nawet u 3 płatników, co jest istotną zmianą dokonaną poprzez modyfikację przepisów 1 lipca 2022 roku.
Oznacza to, że osoby posiadające np. kilka umów o pracę bądź umów zlecenie będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy w wymiarze 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Continue reading

Rozwiązywanie umów o pracę

Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem czynności prawnej jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Natomiast wygaśnięcie następuje z mocy prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne. Przepisy Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają sposoby rozwiązania umowy o pracę.

Continue reading

Zmiany formy opodatkowania

22 sierpnia 2022 r. część przedsiębiorców mogła zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.

Continue reading

Niektóre wydatki można zaliczyć do KUP dopiero w momencie zapłaty

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców, związane z uzyskiwanymi przychodami najczęściej można zaliczyć do KUP nawet, jeśli nie zostały one jeszcze faktycznie opłacone (symetryczna sytuacja zachodzi w przypadku przychodów z działalności gospodarczej – w większości nie jest konieczne faktyczne ich uzyskania, aby powstał przychód w rozumieniu podatkowym).

Continue reading

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram